Για να λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή, ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησης Chrome!

Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησης Chrome για να κάνετε την εφαρμογή να λειτουργεί σωστά.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τον σύνδεσμο και κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση.

Ενημέρωση Chrome
support@ulive.fit