برای درست کار کردن برنامه ، مرورگر Chrome خود را به روز کنید!

لطفاً مرورگر Chrome را به روز کنید تا برنامه به درستی کار کند.

برای این کار پیوند را دنبال کرده و بر روی دکمه Update کلیک کنید.

Chrome را به روز کنید
support@ulive.fit