ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແອັບ work ເຮັດວຽກໄດ້ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ອັບເດດບຼາວເຊີ Chrome ຂອງທ່ານ!

ກະລຸນາອັບເດດໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ Chrome ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແອັບ work ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ໃຫ້ຕິດຕາມລິ້ງແລະກົດປຸ່ມ Update.

ປັບປຸງ Chrome
support@ulive.fit