अनुप्रयोगलाई राम्रोसँग काम गर्नको लागि, तपाईंको क्रोम ब्राउजर अपडेट गर्नुहोस्!

कृपया अनुप्रयोगलाई सहि रूपमा काम गर्नको लागि क्रोम ब्राउजर अपडेट गर्नुहोस्।

यो गर्न, लिंकलाई पछ्याउनुहोस् र अपडेट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

क्रोम अपडेट गर्नुहोस्
support@ulive.fit