பயன்பாட்டைச் சரியாகச் செய்ய, உங்கள் Chrome உலாவியைப் புதுப்பிக்கவும்!

பயன்பாட்டை சரியாகச் செயல்படுத்த Chrome உலாவியைப் புதுப்பிக்கவும்.

இதைச் செய்ய, இணைப்பைப் பின்தொடர்ந்து புதுப்பிப்பு பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.

Chrome ஐப் புதுப்பிக்கவும்
support@ulive.fit