بخشی از تیم متخصصان U LIVE Fit در زمینه تناسب اندام و شیوه زندگی سالم باشید

U LIVE Fit یک بستر جریان است که در آن نویسندگان جریانهایی درباره تناسب اندام و شیوه زندگی سالم ، انتشار محتوا و گپ با بینندگان منتشر می کنند

ما به دنبال مربیان و مربیان بدنسازی برای آواز خواندن و ایجاد محتوا درباره ورزش هستیم.

ما پیشنهاد می دهیم

درآمد پایدار و فرصتی برای انجام کارهایی که دوست دارید.

تبلیغ مارک شخصی خود توسط بخش بازاریابی ما.

شبکه سازی و تبادل دانش با همکاران ، آزادی در انتخاب مضامین فیلم ها.

منبع اضافی درآمد حاصل از ایجاد محتوای مفید.

تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که پخش جریانی زنده درباره تناسب اندام و شیوه زندگی سالم ، ایجاد محتوای ورزشی و گپ زدن با مخاطبان خود داشته باشید

همین حالا می توانید درآمد کسب کنید

بازدید از ulive.fit در حالی که منتظر جواب هستید و جریان هایی را برای کسب درآمد بیشتر و توجه تولید کنندگان جلب کنید.

Got it!