Trở thành thành viên của nhóm chuyên gia U LIVE Fit về thể dục và lối sống lành mạnh

U LIVE Fit là một nền tảng phát trực tuyến nơi các tác giả khởi động các luồng về thể dục và lối sống lành mạnh, xuất bản nội dung và trò chuyện với người xem

Chúng tôi đang tìm kiếm huấn luyện viên thể dục và huấn luyện viên để hét lên và tạo ra nội dung về thể thao.

Chúng tôi cung cấp

Thu nhập ổn định và cơ hội để làm công việc bạn thích.

Quảng bá thương hiệu cá nhân của bạn bởi bộ phận tiếp thị của chúng tôi.

Kết nối và trao đổi kiến thức với các đồng nghiệp, tự do lựa chọn chủ đề của video.

Nguồn thu nhập bổ sung từ việc tạo nội dung hữu ích.

Tất cả bạn phải làm là để phát trực tiếp các luồng về thể dục và lối sống lành mạnh, tạo nội dung thể thao và trò chuyện với khán giả của bạn

Bạn có thể bắt đầu kiếm tiền ngay bây giờ

Truy cập ulive.fit trong khi chờ câu trả lời và khởi chạy các luồng để kiếm thêm tiền và thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất.

Got it!